Adresa Colegiul Medicilor privind Contractul Cadru pentru 2021

Către: Colegiul Medicilor din România
În atenția: Doamnei doctor Valeria Herdea, Vicepreședintă a C.M.R.

Referitor la solicitarea dvs. telefonică din data de 10 mai 2021 privind cele 3 propuneri referitoare la Contractul Cadru pentru 2021 si Normele sale de aplicare, A.P.M.A. vă aduce la cunoștință următoarele:
1. Plecând de la premisa că este necesară o amplă regândire a Contractului Cadru și a Normelor sale de aplicare, care necesită un proces real de consultare, nu un simulacru de 90 de minute
2. Luând act de afirmația președintelui C.N.A.S. Adrian Gheorghe că începând cu 1 iulie C.N.A.S. va demara un proces amplu de consultări pentru rescrierea în totalitate a Contractului Cadru și a Normelor sale de aplicare
3. Considerând esențială semnarea unui nou Contract Cadru începând cu 1 iulie 2021 care să prevadă o creștere semnificativă a finanțării ambulatoriului în concordanță cu prevederile Bugetului de Stat și al Asigurărilor de Sănătate din România,
A.P.M.A. a decis să renunțe la toate propunerile de modificare ale Contractului Cadru și al Normelor sale de aplicare pentru anul 2021, pentru Ambulatoriul de specialitate, cu condiția semnării acestuia de la 1 iulie la o valoare a punctului pe servicii de 4 lei și menținerea în actuala formă a Contractului Cadru și a Normelor.
Pentru Paraclinic susținem:
1. creștere cu 25% a tarifelor pentru înalta performanță sau menținerea nemodificată a tarifelor dar cu decontarea timpului nativ în cazul examinărilor cu substanță de contrast (Anexa 17, tabel 2, I.A.1.52-60, 80-89)
2. creșterea tarifelor la 100 lei în cazul ecografiilor vasculare și transvaginale/transrectale (Anexa 17, tabel 2, I.A.1.29, 30, 31)
3. renunțarea la sintagma înaltă performanță și a limitărilor prescrierii acestora pentru investigații care au apărut în urmă cu 50 de ani (Anexa 17, tabel 2, Nota 6)
Toate celelalte modificări pe care le considerăm necesare urmează să la aducem în discuție, cu o completă argumentare, cu ocazia consultărilor pentru Contractul cadru pe 2022.
Doar acționând coordonat, C.M.R., A.P.M.A. și toate celelalte asociații profesionale și patronale medicale vor putea determina C.N.A.S. și M.S. să facă modificările necesare și mult întârziate în funcționarea sistemului de sănătate din România.
Dr. Cosmin Alexandrescu
Președinte A.P.M.A.