Adresă Consiliul Medicilor – 14 aprilie 2020

Către:                 Colegiul Medicilor din România

În atenția:        Domnului Președinte Gheorghe Borcean

 

              Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), organizația reprezentativă la nivel național a medicilor din ambulatoriul de specialitate, vă solicită oficial luarea unei atitudini corecte și nediscriminatorii față de toți medicii, indiferent de specialitate și forma de organizare. Am luat act cu surprindere de adresa Colegiului prin care se solicita distribuirea de materiale de protecție doar către medicii de familie, uitând complet de ambulatoriul de specialitate. Vă reamintim că medicii specialiști activează nu numai în spitale, nu numai în ambulatoriul integrat sau în marile rețele, dar și în ambulatoriul clinic de specialitate, cot la cot cu medicii de familie.

              Ne-am obișnuit oarecum cu ignorarea noastră de către autorități, dar atitudinea Colegiului Medicilor ne mâhnește. Consideram că măcar organismul nostru colegial nu ar trebui să ne uite.

              Așa cum ne-a mâhnit și decizia Colegiului de a se opune propunerii noastre de modificare a Legii 95/2006 prin care solicitam includerea asociațiilor profesionale în rândul organizațiilor care participă la negocieri și nu doar consultări cu Casa națională de Asigurări de Sănătate. Contractul Cadru este în esență un contract comercial care se negociază între părți. Noi suntem una dintre părți și nu suntem primiți la negociere. CMR, OAMMR, OBBCSSR, etc nu pot fi, prin lege, parte la negocierea unui contract comercial. Noi nu am cerut eliminarea lor. Am solicitat doar întărirea cuvântului corpului profesional medical la aceste negocieri.

              Pe viitor sperăm într-o colaborare mult ameliorată cu instituția pe care o conduceți, pentru ca, împreună, să avem un cuvânt ferm de spus și să nu cădem în primejdia de a deveni irelevanți…

              Cu speranța unei colaborări oneste pe viitor,

              Dr. Cosmin Alexandrescu

Președinte APMA