Adresă oficială către Ministerul Sănătății din partea APMA

Vă supunem atenției adresa oficială din partea APMA referitoare la unele măsuri pe care le consideram necesare a fi luate pentru sprijinirea  ambulatoriului în contextul epidemiei cu Covid-19.

Adresa MS coronavirus