Răspuns către Colegiul Medicilor din România

Către:              Colegiul Medicilor din Romania În atenția:       Domnului Președinte Profesor Universitar Doctor Daniel Coriu   Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.) a luat la cunoștință cu satisfacție despre anunțul Colegiului Medicilor din Romania referitor la întâlnirea din data de 20 ianuarie  pentru stabilirea ”unui cadru de dialog constructiv …

Propunerile APMA către CNAS privind CoCa 2022-2023

Către:              CNAS În atenția:       Domnului Președinte Adrian Gheorghe   Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator APMA), principalul reprezentant al medicilor specialiști din ambulatoriu cu practică liberală a solicitat în repetate rânduri regândirea coerentă a întregului pachet normativ ce guvernează acordarea serviciilor de sănătate la nivelul țării noastre, pentru a-l …

Adresa Colegiul Medicilor privind Contractul Cadru pentru 2021

Către: Colegiul Medicilor din România În atenția: Doamnei doctor Valeria Herdea, Vicepreședintă a C.M.R. Referitor la solicitarea dvs. telefonică din data de 10 mai 2021 privind cele 3 propuneri referitoare la Contractul Cadru pentru 2021 si Normele sale de aplicare, A.P.M.A. vă aduce la cunoștință următoarele: 1. Plecând de la …

Propuneri consultări Norme Contract Cadru 2021-2022

A.P.M.A. a participat cu onestitate la toate consultările referitoare la Contractul Cadru și la Normele de aplicare ale acestuia începând cu anul 2009. Și de fiecare dată ne-am exprimat punctul de vedere referitor la formatul acestor negocieri și consultări, considerându-le formale, superficiale și neurmărind să găsească soluții, ci doar să …

Cerere către Ministerul Sănătății privind valoarea punctului și bugetul alocat ambulatoriului de specialitate

Către:                  Ministerul Sănătății                              În atenția:           Domnului Ministru Vlad Voiculescu             Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), singura asociație profesională reprezentativă la nivel național a celor aproximativ 9000 de medici specialiști de ambulator cu practică medicală liberală aflați în contract cu C.N.A.S., revine prin prezenta la …

Cerere către CNAS privind valoarea punctului și bugetul alocat ambulatoriului de specialitate

Către:                  Casa Națională de Asigurări de Sănătate În atenția:          Domnului Președinte Adrian Gheorghe Spre știință:       Doamnei Vicepreședintă Adela Cojan                              Domnului Director General Călin Gheorghe Fechete   Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), singura asociație profesională reprezentativă la nivel național a celor aproximativ 9000 de medici specialiști de …