Scrisoare deschisă- Medicii de ambulator, discriminati si ignorati de stat pe perioada stării de urgență

AMBULATORIUL VREA RECUNOAȘTERE, NU RECUNOȘTINȚĂ  Noi nu am cerut recunoștință. Într-o Românie… NORMALĂ… medicii își fac datoria. Este normal să ne vedem pacienții. Este normal să nu se moară de boli cronice, chiar dacă apar epidemii. Nu este NORMAL să fim uitați, discriminați, trecuți cu vederea. Nu este NORMAL să …

Adresă APMA referitoare la valoarea punctului pentru serviciile medicale

APMA  a înaintat astăzi, 11 mai 2020, o adresă oficială către instituțiile reprezentative ale statului privind valoarea punctului pentru serviciile medicale în ambulatoriul de specialitate. Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, asociația profesională reprezentativă a medicilor specialiști din ambulatoriul de specialitate, vă aduce din nou la cunoștință problema subfinanțării cronice …

COMUNICAT CNAS – Termenele de aplicare pentru actualul Contract–cadru și programele naționale de sănătate au fost prelungite până la finalul anului

Guvernul a aprobat prelungirea termenului de aplicare  a prevederilor HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind …