Proiect CNAS privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018

Vă atașăm Proiectul publicat de CNAS privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, …

Intervenție în direct – emisiunea “Se întâmplă acum” – 16 aprilie 2020

Probleme actuale în timpul situației de urgență generate de pandemia Covid-19 au fost discutate, astăzi, la emisiunea “Se întâmplă acum”, realizată de Tudor Barbu și transmisă live la B1TV Urmăriți intervenția în direct, a domnului doctor Cosmin Alexandrescu, președinte APMA, la minutul 10:29 al înregistrării

Adresă CNAS – Lămuriri – 16 aprilie 2020

  Către:                        CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE În atenția:                DOAMNEI PREȘEDINTE ADELA COJAN   În contextul stării de urgență, a decretelor Președintelui României și a modificărilor legislative subsecvente vă solicităm precizări suplimentare referitor la prezentarea pacienților și raportarea serviciilor medicale, pentru a evita apariția erorilor de raportare …

Solicitare privind rețetele tab II (galbene) și tab III (verzi)

Stimate domnule ministru, Vă solicităm sprijinul pentru crearea unui grup de lucru inter-instituțional pentru îmbunătățirea accesului pacienților la tratamentul cu preparate stupefiante și psihotrope din lista medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prescrise de medici din cabinete de medicina familiei și cabinete de psihiatrie, psihiatrie pediatrică, neurologie, …

Adresă Consiliul Medicilor – 14 aprilie 2020

Către:                 Colegiul Medicilor din România În atenția:        Domnului Președinte Gheorghe Borcean                 Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), organizația reprezentativă la nivel național a medicilor din ambulatoriul de specialitate, vă solicită oficial luarea unei atitudini corecte și nediscriminatorii față de toți medicii, indiferent de specialitate și forma …