Eforturile APMA au dus la modificarea Legii de acordare a măsurilor de sprijin decontate din fonduri europene și pentru medicii din ambulator

Ieri, 18/06/2020, Camerele reunite ale Parlamentului României au adoptat Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii Coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Unul dintre articolele modificate și ca urmare a eforturilor permanente ale APMA de reprezentare a ambulatoriului de specialitate este următorul :

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1 ) și f2 ), cu următorul cuprins: „f1 ) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu Casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate; 5. La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: „(8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgență, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituția României, republicată.”

Inițial, Ordonanța de urgență prevedea acordarea acestui stimulent de risc doar spitalelor și medicilor de familie. Prin eforturile susținute la nivelul Parlamentului, Guvernului, Casei Naționale de Asigurări, etc, a fost introdusă această binemeritată reparație.

Nu este vorba de câți medici specialiști din ambulatoriu au avut pacienți cu Covid-19, ci de recunoașterea acestor de medici în aceeași categorie cu medicii de familie. Tratăm aceiași pacienți, în aceleași condiții și marea majoritate nu și-au închis cabinetele în starea de urgență. Noi am preluat pacienții care nu au mai putut fi tratați în spitale.