Informare

Luni, 2 martie a.c. a avut loc la sediul CNAS consultarea cu asociaţiile profesionale, patronale şi sindicale referitoare la proiectul Contractului Cadru pentru anii 2020 – 2021.

Din partea A.P.M.A. au participat dr. Cosmin Alexandrescu, dr. Alina Mândroiu, dr. Irina Bantaș şi dr. Mathilda Zăvoianu.

Pentru prima dată, consultările pentru ambulatoriul de specialitate au fost comasate cu cele pentru recuperarea medicală.

La această întâlnire, reprezentaţii CNAS nu au putut să ne prezinte nicio estimare privind valoarea punctului, aceasta urmând a fi stabilită în cadrul discuţiilor referitoare la Normele de aplicare CoCa.

Se estimează că proiectul privind Normele de aplicare CoCa vor fi afişate pe site-ul CNAS în cursul săptămânii viitoare.

În esenţă există puţine modificări ale Contractului Cadru faţă de actualul contract, şi anume:

– Referitor la acreditarea furnizorilor, au fost preluate prevederile legale privind exceptarea de la procedura de acreditare a celor organizaţi conform Ordonanţei 124(CMI, CMA, CMG şi SCM) şi Legii 31(SRL). Singurii furnizori care vor fi obligatoriu acreditaţi de către ANMCS, indiferent de formă de organizare fiind cei de radiologie – imagistică medicală.

– Se menţine, contrar propunerii CNAS, formularea explicită a dreptului furnizorilor de a încasa contravaloarea serviciilor nedecontate de către CNAS.

– Sancţiunile vor fi aplicate doar când se întrunesc cumulativ toate condiţiile, nu doar una singură aşa cum era propunerea CNAS

– Referitor la propunerea APMA, de a se permite medicilor din zonele deficitare să aibă două contracte de ambulatoriu sau contracte cu fracţiune de normă, după discuţii aprinse s-a renunţat la această propunere, reprezentanţii CNAS afirmând că nu ar putea garanta o valoare minimă a punctului, neputând cuantifica câte astfel de contracte ar putea să apară.

– Am cerut reintroducerea asociaţiilor profesionale în componenţa comisiilor paritare, la nivelul caselor judeţene, propunere ce va fi înaintată de către CNAS Ministerului Sănătăţii.

– Medicii de medicină şcolară, vor putea prescrie şi elibera bilete de trimitere pentru alte specialităţi fără a mai fi nevoie de prezentarea la medicul de familie.

– Regularizarea va avea loc până la data de 20 ale lunii următoare închiderii trimestrului (în loc de 25), cu plata cel târziu în data de 18 a celei de-a 2 luni după închiderea trimestrului!

– Referitor la sancţiunea de 200 de lei per prescripţie în cazul neridicării acestora online în termen de 30 de zile, am propus ca prima abatere să fie sancţionată doar cu avertisment, propunerea rămânând în analiză.

– Am propus introducerea specialităţii recuperare medicală în cadrul specialităţilor clinice, doar baza de tratament să fie decontată din bugetul alocat recuperării medicale.

– Am solicitat expres ca registrul de consultaţii medicale să fie doar în format electronic.

Procesul verbal al întâlnirii îl găsiţi pe grupul Membri APMA, grup destinat membrilor cotizanţi APMA.