Întâlnire APMA- CNAS

Astăzi, la ora 11 30 delegația APMA formata din Cosmin Alexandrescu președinte, Irina Bantas și Matilda Zavoianu vicepreședinte a avut o întâlnire cu domnul Adrian Gheorghe, președintele CNAS. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a ne prezenta, atât ca asociație cât și ca doleanțe și probleme întâlnite în activitatea curenta a medicilor de ambulatoriu. Am discutat despre finanțare, bugetul aprobat pentru ambulatoriu fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul trecut, cât și despre principalele modificări pe care le consideram necesare a fi aduse în CoCa si Norme. Astfel am discutat despre posibilitatea de a face contract pe fracțiune de norma, de a avea dreptul de a apărea pe mai multe contracte cu casa, despre imputările nejustificate, reașezarea punctajului pentru manevre și servicii, plafoane de paraclinic, reorganizarea decontării recuperării medicale, program de prevenție în stomatologie, etc. O importanta deosebita am acordat-o raportului dintre Casa ca reprezentant al autorității publice și furnizorii de servicii, raport care trebuie sa se bazeze pe egalitate și respect reciproc, nu pe intimidare și coerciție, ca în prezent. Am convenit ca întâlnirile sa se repete de câte ori este cazul, APMA și CNAS fiind parteneri de consultări, nu adversari, scopul comun fiind funcționarea corecta a sistemului de sănătate.