Propuneri consultări Norme Contract Cadru 2021-2022

A.P.M.A. a participat cu onestitate la toate consultările referitoare la Contractul Cadru și la Normele de aplicare ale acestuia începând cu anul 2009. Și de fiecare dată ne-am exprimat punctul de vedere referitor la formatul acestor negocieri și consultări, considerându-le formale, superficiale și neurmărind să găsească soluții, ci doar să perpetueze un anumit istoric, acceptabil birocratic și contabil, în niciun caz medical. 

Consecvenți cu propunerile noastre din anii precedenți, solicităm CNAS, MS, și Guvernului României asumarea stării de fapt: Bugetul de stat și Bugetul Asigurărilor Sociale De Sănătate sunt incapabile să asigure finanțarea tuturor serviciilor paraclinice de care au dreptul să beneficieze asigurații. Până astăzi acest lucru este mascat prin practicarea unor tarife neconforme cu costurile de operare ale furnizorilor de servicii, indiferent de forma lor de organizare, utilizarea unor plafoane de decontarea departe de necesitățile reale, rostogolirea investigațiilor necesare sau achitarea directă de către pacient.

În acest context APMA vă propune trei scenarii, din care dvs. să vă asumați public unul:

DETALII COMPLETE – CLICK PE LINK