Propuneri pentru noul Contract Cadru

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a normelor de aplicare ale acestuia.

Așteptăm din partea celor (direct) interesați, propuneri pentru noul Contract-cadru pe adresa oficială a Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator  office@apma.ro până la data de 15 august 2021.

Vă rugăm ca în mesajul dvs să treceți la subiect categoria la care faceți propunerile

👉Introducere serviciu nou

👉Eliminare serviciu

👉Revizuire mecanism finanțare

👉Prevederi contractuale (ex. sancțiuni, obligații)

👉Structura contractului

👉Revizuire tarif

👉Revizuire traseu pacient

👉Altele: