Răspuns către Colegiul Medicilor din România

Către:              Colegiul Medicilor din Romania

În atenția:       Domnului Președinte Profesor Universitar Doctor Daniel Coriu

 

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.) a luat la cunoștință cu satisfacție despre anunțul Colegiului Medicilor din Romania referitor la întâlnirea din data de 20 ianuarie  pentru stabilirea ”unui cadru de dialog constructiv pentru elaborarea și implementarea politicilor de sănătate precum și a mecanismelor de finanțare ale sistemului de sănătate, reflectate de Contractul-cadru care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  și de Normele metodologice de aplicare aferente”.

Întrucât Colegiul Medicilor din România a prezentat inițiativa constituirii, în anul 2021, a două grupuri de lucru care să analizeze aceste aspecte: Grupul de lucru Spitale și Ambulator și Grupul de Lucru Medicină de familie, A.P.M.A. dorește sa reamintească că încă din anul 2019 a prezentat Ministrului Sănătății de la acea data, domnul Conferențiar doctor Victor Costache a unui grup de lucru privind activitatea din ambulatoriu, la  care sa participe reprezentanți ai tuturor actorilor din sistem în vederea armonizării pozițiilor pentru a genera modificari legislative, normative si administrative coerente, actualizate, necesare unui act medical modern. De atunci am ridicat în repetate rânduri această problema atât la Ministerul Sănătății cât și la Casa națională de Asigurări de Sănătate, dar din păcate am obținut doar promisiuni fără concretizare.

Salutăm deci aceasta preluare a inițiativei de către Colegiul Medicilor din Romania, reprezentantul legitim al întregii bresle medicale, dar considerăm necesară separarea Grupului de ambulatoriu de cel de spital, deoarece problematica activității din ambulatoriul de specialitate excedă cu mult activitatea ambulatoriilor de spital sau a celor integrate, a căror activitate este integrată în mare măsură celei de spital. Numărul mare de medici specialiști din ambulatoriul de specialitate, numărul mare de specialități, existența a 4 trunchiuri mari de activitate in ambulatoriu cu specificul lor propriu: specialități medicale, chirurgicale, paraclinice si stomatologice considerăm ca justifică pe deplin această solicitare.

A.P.M.A. își exprimă astfel intenția de a participa la activitățile Grupului de lucru pentru ambulatoriu, considerând că expertiza pe care o aducem, atât prin activitatea directă a membrilor noștri în cabinetele din toată țara, cât și prin cea de negociere cu autoritățile din domeniul sanitar din ultimii 16 ani ne îndreptățește la acest lucru și va aduce o plusvaloare soluțiilor ce se vor desprinde.

Considerăm de asemenea necesară invitarea Colegiului Medicilor Stomatologi, deoarece lipsa de implicare a statului în programele de prevenție și îngrijire stomatologică atrage în aval apariția de afecțiuni care interesează multiple specialități din ambulatoriu (ex: gastroenterologie, ORL, cardiologie, etc), afecțiuni care ar putea fi evitate, ușurând povara pentru sistem.

Vă asigurăm, Domnule Președinte de întreaga noastră considerație și, în același timp de susținerea noastră în demersul pe care l-ați întreprins.

Cu stimă,

Dr. Cosmin Alexandrescu,

Președinte A.P.M.A.